Association " Mediācijas telpa "was established on September 7, 2015 with the aim to promote the introduction and application of alternative dispute resolution methods in Latvia, to promote professional development of members and public education, provide professional psychosocial assistance, increase the integrity of society for people with various social problems, protect their interests and rights.

     The vision of the Association “Mediācijas telpa” is a society that voluntarily and responsibly engages in civic activities, understanding and being aware of the value and uniqueness of Latvia and its inhabitants as a state system; the ability to represent the interests of all parties equally and the dispute resolution process is humane, fair and based on cooperation and charitable initiatives.
     The activities of the association are related to the promotion of the interests and participation of the society, especially pupils and students, which is based on the improvement of practical knowledge, mutual trust and cooperation with socially excluded groups, including, promoting the sustainable development of civil society, the processes of resocialisation and equal treatment, as well as improving the quality of life in society.

     The Association is independent of public administration institutions, political parties or commercial organizations and is a non-profit organization. The association has voluntary members with knowledge and experience in mediation, education, crisis intervention, voluntary settlement mediation, as well as co-operation for young people in prison, voluntary support and responsibility circles. Members work on the basis of Swedish Peacekeeping approaches to behavioral problems and German-US non-violent conflict resolution and communication methods.

 

Board of the Association:

     Lolita Tereze Nicmane

     Janis Strods

 

 Active members of the association:

     Laura Matule - Higher education. Knowledge and experience in mediation and interpersonal communication.

Psychology knowledge and skills in pedagogical and social psychology.

English teacher in high school. Knowledge and experience in conducting lectures, discussions; crisis intervention and volunteer work at National Probation Service.

Lecturer at the Further Education Center "Art of Dialogue".

Experience and knowledge in project management, group management, informational campaigns.

 

     Linda Vingre - Higher education. Knowledge and experience in mediation and interpersonal communication.

Professional master's degree in psychology; Bachelor's degree in social sciences; Bachelor's degree in religious sciences.

Certified clinical psychologist.

Certified educational psychologist.

Knowledge and experience in conducting lectures, discussions.

Lecturer at the Further Education Center "Art of Dialogue".

Experience and knowledge in project management, group management, informational campaigns.

 

     Līga Strode - Higher education. Landscape architect and environmental enthusiast.

BEA group leader. Organization and management of pedagogical processes.

Knowledge and experience in mediation, interpersonal communication and conscious personality development.

Lecturer at the Further Education Center "Art of Dialogue".

Experience and knowledge in project management, group management, informational campaigns.

 

     Lolita Terēze Nicmane - Practicing mediator. School mediation. Support and CAP team leader.

Lawyer, lecturer, Master's degree in economics. Knowledge and experience in crisis intervention, co-operation and volunteering.

In the process of mediation and integrated mediation using mediation techniques help the parties to resolve disputes out of court:

• business

• in cases and disputes arising from employment law

• family affairs

• inheritance cases

• and other issues if communication between the parties is difficult.

Experience and knowledge in project management, group management, informational campaigns.    

 

     Jānis Nicmanis - Mg.theol., Can.Dr.theol. Association “Bona fide Latvia”, Sigulda (Latvia).

Organizing the work of volunteers with prisoners and ex-prisoners; organization and management of inter-institutional cooperation promotion activities; organization of support measures for the families of prisoners and ex-prisoners.

Knowledge and experience in conducting communication, interpersonal communication seminars, lectures, discussions.

Knowledge and understanding of the marginalized.

Experience and knowledge in project management, group management, informational campaigns.

 

·     

Regulations:

 

 • Civilprocesa likums/Civillikums, grozījumi , ciktāl attiecas uz mediāciju
  saite šeit
 • Mediācijas likums
  saite šeit
 • Mediatoru sertifikācijas un atestācijas kārtība , MK 05.08.2014. noteikumi Nr.433/LV, 156 (5216), 11.08.2014
  saite šeit
 • Bērnu tiesību aizsardzības likums
  saite šeit
 • 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā"
  saite šeit
 • 18.02.2009. Ministru kabineta rīkojums Nr. 121 „Par koncepciju "Mediācijas ieviešana civiltiesisku strīdu risināšanā""
  saite šeit

 

Manuals / recommendations:

 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par mediācijas izmantošanu bāriņtiesas darbā
  saite šeit
 • Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas metodiskie ieteikumi par bērna labāko interešu izvērtēšanu un bērna viedokļa noskaidrošanu
  saite šeit
 • Mediācija. Labas prakses rokasgrāmata saskaņā ar 1980.gada 25.oktobra Hāgas konvenciju par starptautiskās bērnu nolaupīšanas civiltiesiskajiem aspektiem
  saite šeit
 • Darba strīdu mediācija. ESF projekts „Latvijas Brīvo arodbiedrību savienības administratīvās kapacitātes stiprināšana",
  Rīga, 2012.g saite šeit
 • Sertificētu mediatoru ētikas kodekss
  saite šeit
 • Informatīvais materiāls par mediācijas lomu bērnu aizsardzības sistēmā un konfliktu risināšanu ģimenēs
  saite šeit
 • Artūrs Trosens (Izd.), Rolands Hofmans, Dorisa B. Rotfišere ''MEDIĀCIJA''
  saite šeit
 • Tomass F. Railijs APMĀCĪBAS ROKASGRĀMATA MEDIATORAM TIEŠAI MEDIĀCIJAI
  saite šeit

Books:

 • Aloizs Leiendekers "Konfliktu vadība". Miervidi, Jumava, 2016

 • Jānis Bolis, Zīle Gereiša "Mediācija un sarunas". Juridiskā koledža, 2015.

 • Jānis Bolis „Mediācija". Juridiskā koledža, 2007.

 • Artūrs Trosens, Rolands Hofmans, Dorisa B.Rotfišere. „Mediācija. Mediācijas pamati teorijā un praksē". Tulkojums no vācu valodas uz latviešu valodu ES Twinning projekta „Strīdus izšķiršanas sistēmas un praktizējošu juristu apmācība", Rīga, Tiesu namu aģentūra, 2007.