Biedrība Apvienība I.K.P. ir saņēmusi Latvijas valsts budžeta finansētās programmas „NVO fonds” finansējumu projekta “Latvijas iedzīvotāju, tai skaitā skolēnu un studējošās jaunatnes praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām” īstenošanai.

 

Mūsu vīzija ir sabiedrība, kas brīvprātīgi un atbildīgi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, izprotot un apzinoties Latvijas un tās iedzīvotāju kā valstiskas sistēmas vērtību un unikalitāti, kā arī spēj vienlīdzīgi pārstāvēt visu pušu intereses un domstarpību risināšanas process ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sadarbību un labdarības iniciatīvām.

 

Projekta mērķi ir:

1. Skolēniem, studējošai jaunatnei un ikvienam iedzīvotājam ir zināšanas un praksē pielietojamas prasmes par demokrātiskas valsts politikas vadības mehānismiem, cilvēku pamattiesībām un brīvībām, interešu aizstāvību;

2. Skolēniem, studējošai jaunatnei un ikvienam iedzīvotājam ir iespēja un brīva griba iesaisīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, uzlabojot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību;

3. Palielināt biedru, brīvprātīgo/dalībnieku skaitu.

 

Realizējot šo projektu, skolēniem, studējošai janatnei, skolotājiem, vecākiem, kā Latvijas sabiedrības daļai tiks sniegta iespēja apgūt, aprobēt un izmantot savā pilsoniskās atbildības kontekstā zināšanas un praksē pielietojamas prasmes par demokrātiskas valsts politikas vadības mehānismiem, cilvēku pamattiesībām un brīvībām; kopīgi tiks apzināta iespēju telpa, kurā balstoties uz brīvu grib, iesaistīties sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, uzlabojot dažādu sabiedrības grupu savstarpējo uzticēšanos, sapratni un sadarbību.

 

Projekta laikā plānoti semināri un diskusijas apvienības biedriem, 22 semināri projekta mērķa grupai - skolēni, studējošā jaunatne un vecāki, skolotāji, kā arī brīvprātīgo un jaunu dalībnieku informēšanas un piesaistes pasākumi un kampaņas.

 

Pasākumus finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem.