PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA

 

Pieteikšanās apmācībām ir noslēgusies. Ja Jums ir interese par apmācībām - droši sazinieties ar mums par nākamajiem plānotajiem apmācību laikiem - Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. , 26160403 vai FACEBOOK

 

PAPILDINĀTA INFORMĀCIJA

Piedāvājam kursa ievada daļu apgūt neklātienē!

8 online nodarbības (kopā 32 akadēmiskās stundas) no apakšprogrammas 1.1. “Mediatoru apmācība” (135 akadēmiskas stundas).

 

KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS, SASKARSME
šīs tēmas būtiski mācīties mums visiem, jo īpaši tagad, kad sajūta, ka pasaule griežas nedaudz citā virzienā.

 

8 nodarbību šķērsgriezums:

  • Saskarsmes prasmes
  • Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijām
  • Emociju palīgmateriāli
  • Dialogs. Sarunu vadīšanas principi
  • Konflikta teorija. Stratēģijas un eskalācijas
  • Praktiski vingrinājumi. Dažādo vajadzību ieraudzīšana
  • Stresa pārvarēšanas metodes
  • Mediatora personības pilnveide un tālākizglītība. Mediācija Latvijā.

 

Pēc nodarbību pabeigšanas, būs iespēja saņemt profesionālās pilnveides un tālākizglītības sertifikātu kā arī izdarīt izvēli – turpināt kursu klātienē (kad tas būs iespējams) un saņemt apliecinājumu par mediatora profesionālo iemaņu apgūšanu mediācijas likuma noteiktajā apjomā.

Nodarbības plānotas 26., 27. janvārī, 2., 3. un 23., 24. februārī, un 2., 3. martā otrdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

Vienas nodarbības maksa 6 EUR.

 

 

RĪGĀ

26., 27. janvāris
2., 3. un 23., 24. februāris
2., 3. un 23., 24.marts
6., 7. un 27., 28. aprīlis
11., 12. un 25., 26. maijs
8., 9. un 15., 16. jūnijs

otrdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00

Pieteikšanās ANKETA

 

Apakšprogramma 1.1.

“Mediatoru apmācība”

135 akadēmiskas stundas

 

Dalības maksa: EUR 588
(iespēja vienoties par apmaksas noteikumiem)
Dalības maksa, ja iziets online kurss, tiks precizēta.


Informācija: 26160403 (Lolita Terēze Nicmane)

 

Mācību kursa laikā dalībnieki apgūs:

 

Mediācijas procesa teorētiskie pamati

·      Domstarpību risināšanas veidi

·      Konflikta un komunikācijas teorijas

·      Pārrunu teorijas

·      Sistēmteorija

·      Emociju psiholoģija

·      Taisnīgums mediācijas procesā

·      Juridiskie aspekti mediācijā (normatīvais ietvars, mediācijas klauzula, līgumi mediācijā, mediatora sazināšanās ar tiesu u.c.)

·      Mediatoru sertifikācijas prasības

·      Pārrobežu mediācija. Starpkultūru mediācija

·      Ētika

·      Bērnu tiesības un pienākumi.

·      Vecāku tiesības un pienākumi.

·      Aizgādnība un aizbildniecība.

·      Bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.

·      Reglamentējošie normatīvie akti.

 

Konflikta analīzes/apstrādes veidi (metodes/paņēmieni). Ģimenes konflikti.

·      Atšķirības konflikta apstrādes metodikā

·      Mediācijas procesa fāzes. Kopējo un atsevišķo sesiju izmantošana

·      Mediācijas principi

·      Komediācija

·      Mediantu loma. Mediācija kā mācību process

·      Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma mediācijā

·      Atšķirīgie mediācijas veidi

·      Atšķirīgie mediācijas vadīšanas stili

·      Mediācijas menedžments

·      Komercmediācija

·      Stereotipi un pieņēmumi mediācijā.

·      Vīrieša un sievietes kopīgais un atķirīgais.

·      Partneru tiesības un pienākumi.

·      Ģimenes mērķis.

·      Koptelpas veidošana.

 

Metodes un paņēmieni mediācijā

·      Moderācija

·      Sarunas vešana

·      Jautājumu tehnikas

·      Kreativitātes tehnikas

·      Gadījuma analīzei piemērotie instrumenti

·      Ļoti emocionālu konfliktu apstrāde /analīze

·      Lomu spēles, praktiski vingrinājumi

 

Mediatora personības pilnveide

·      Mediatora loma, īpašības, pienākumi un atbildība

·      Pašpieredze, sevis izziņa

·      Refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās

·      Metakomunikācija

·      Intervīzija un supervīzija

·      Personīgais mediācijas stils, ar to saistītie priekšnoteikumi

·      Dzimuma loma un ietekme uz komunikācijas procesu

 

      Šis kurss ir paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par mediatoriem un kārtot sertificēta mediatora pārbaudījumus, nostiprināt esošas zināšanas, kā arī  vēlas apgūt dialoga un konfliktu risināšanas pamatprasmes, lai tās sekmīgi izmantotu gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē. Kurss ir sadalīts divās apakšprogrammās Apakšprogramma 1.1. “Mediatoru apmācība” 135 akadēmisko stundu apjomā un Apakšprogramma 1.2. “Apzinātas personības veidošana” 105 akadēmisko stundu apjomā.

      Mācību metodes: Lekcijas, lomu spēles, prāta vētras, konflikta situāciju risināšana, eseju rakstīšana par uzdoto tēmu, juridiska rakstura dokumentu sastādīšana. Pastāvīgi visa kursa gaitā notiek izglītojamo emocionālas inteliģences pilnveide – sevis apzināšanās uzdevumi, refleksijas vingrinājumi, emociju vadīšana un sociālo prasmju attīstīšana.

     Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija: Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija ir 2 pasniedzēji /6-12 dalībnieki.

     Sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegts Tālākizglītības centra “Dialoga māksla” (biedrība “Mediācijas telpa”) kursa sertifikāts. Lai iegūtu kursa beigšanas sertifikātu, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums un sekmīga rakstiskā pārbaudījuma nokārtošana.

      Ja kursa gaitā vai eksāmenā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.