Nu jau šķiet kā vesela mūžība pagājusi kopš projekta sākuma, bet tajā pašā laikā - tikko tik sākām un varētu turpināt tikties un darboties ar jauniešiem vēl un vēl, un vēl...

Šeit neliels apkopojums. Nez kā būs veidot apkopojumu projektam noslēdozties? Tā saldsērīgi?

 

 

 


 

 

Projektu “Kopā stipri!” finansiāli atbalsta Norvēģija, Islande un Lihtenšteina. Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas granta apjoms ir 87460,44 eiro. Projekta mērķis ir Jauniešu līdzdalības stiprināšana un mazaizsargāto jauniešu grupu spēju vairošana, nodrošinot pēctecību demokrātijas kultūrai. Latvijā šo finansējumu administrē Aktīvo iedzīvotāju fonds.  

Aktīvo iedzīvotāju fonds  ir Eiropas Ekonomikas zonas un Norvēģijas finanšu instrumentu programma, kas Latvijā tiek īstenota no 2020. līdz 2024. gadam ar mērķi stiprināt pilsonisko sabiedrību un iedzīvotāju līdzdalību un vairot mazaizsargāto iedzīvotāju grupu spējas”.