Tālākizglītības centra “Dialoga māksla” apakšprogramma 1.1.
“Mediatoru apmācība”

 

135 akadēmiskas stundas

Dalības maksa: EUR 700,- (iespējams dalīts maksājums)

Vieta: Rīga (centrs), klātiene

Apmācību laiks: 2023. gada 28. un 29. jūlijs; 18., 19. augusts; 8., 9., un 29., 30. septembris; 20., 21. un 22. oktobris
piektdienās un sestdienā 10:00 - 18:00

Papildus informācija: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt. vai 26160403 (Lolita Terēze Nicmane)

 

Šis kurss

ir paredzēts interesentiem, kas vēlas kļūt par praktizējošiem mediatoriem un/vai pieteikties mediatora sertifikācijai, nostiprināt esošas zināšanas, kā arī  vēlas apgūt dialoga un konfliktu risināšanas pamatprasmes, lai tās sekmīgi izmantotu gan profesionālajā darbībā, gan ikdienas dzīvē.

 


Mācību metodes:

Lekcijas, lomu spēles, prāta vētras, konflikta situāciju risināšana, eseju rakstīšana par uzdoto tēmu, juridiska rakstura dokumentu sastādīšana. Pastāvīgi visa kursa gaitā notiek izglītojamo emocionālas inteliģences pilnveide – sevis apzināšanās uzdevumi, refleksijas vingrinājumi, emociju vadīšana un sociālo prasmju attīstīšana.

 


Pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija

Praktisko iemaņu efektīvam treniņam un aktīvas atgriezeniskās saiknes nodrošināšanai no mācībspēku puses kursa laikā pasniedzēju / dalībnieku skaita proporcija ir vismaz 2 pasniedzēji /6-12 dalībnieki.

 

Sekmīgu vērtējumu saņēmušiem dalībniekiem tiek izsniegts biedrības “Mediācijas telpa” tālākizglītības centra “Dialoga māksla” (izglītības iestādes reģistrācijas Nr.4380802206) kursa sertifikāts.

Šī dokumenta iegūšana dod tiesības praktizēt mediāciju atbilstoši Mediācijas likumā noteiktajam kā arī pieteikties sertifikācijai.

Lai iegūtu kursa beigšanas sertifikātu, priekšnosacījums ir visu nodarbību apmeklējums un sekmīga rakstiskā pārbaudījuma nokārtošana.

Ja kursa gaitā vai eksāmenā dalībnieka vērtējums ir nepietiekams, tiek izsniegts apliecinājums par piedalīšanos kursā.


Mācību kursa laikā dalībnieki apgūs


Mediācijas procesa teorētiskie pamati

 • Domstarpību risināšanas veidi
 • Konflikta un komunikācijas teorijas
 • Pārrunu teorijas
 • Sistēmteorija
 • Emociju psiholoģija
 • Taisnīgums mediācijas procesā
 • Juridiskie aspekti mediācijā (normatīvais ietvars, mediācijas klauzula, līgumi mediācijā, mediatora sazināšanās ar tiesu u.c.)
 • Mediatoru sertifikācijas prasības
 • Pārrobežu mediācija. Starpkultūru mediācija
 • Ētika
 • Bērnu tiesības un pienākumi.
 • Vecāku tiesības un pienākumi.
 • Aizgādnība un aizbildniecība.
 • Bērnu tiesību aizsardzības institūcijas.
 • Reglamentējošie normatīvie akti.


Konflikta analīzes/apstrādes veidi (metodes/paņēmieni). Ģimenes konflikti.

 • Atšķirības konflikta apstrādes metodikā
 • Mediācijas procesa fāzes. Kopējo un atsevišķo sesiju izmantošana
 • Mediācijas principi
 • Komediācija
 • Mediantu loma. Mediācija kā mācību process
 • Advokātu, konsultantu un atbalsta personu loma mediācijā
 • Atšķirīgie mediācijas veidi
 • Atšķirīgie mediācijas vadīšanas stili
 • Mediācijas menedžments
 • Komercmediācija
 • Stereotipi un pieņēmumi mediācijā.
 • Ģimenes mērķis.
 • Koptelpas veidošana.


Metodes un paņēmieni mediācijā

 • Moderācija
 • Sarunas vešana
 • Jautājumu tehnikas
 • Kreativitātes tehnikas
 • Gadījuma analīzei piemērotie instrumenti
 • Ļoti emocionālu konfliktu apstrāde /analīze
 • Lomu spēles, praktiski vingrinājumi
 • Dažādu metožu integrācija mediācijā


Mediatora personības pilnveide

 • Mediatora loma, īpašības, pienākumi un atbildība
 • Pašpieredze, sevis izziņa
 • Refleksija par personīgo izturēšanos, sevis apzināšanās
 • Metakomunikācija
 • Intervīzija un supervīzija
 • Personīgais mediācijas stils, ar to saistītie priekšnoteikumi

 

 

PIETEIKŠANĀS ANKETA