Pie mums Jūs saņemsiet pilna servisa atbalstu- gan  gūstot pārliecību un sasniedzot vēlamos rezultātus dažādu juridisku, finansiālu, saimniecisku jautājumu atrisināšanā  un sekmīgi plānojot tālākos notikumus, gan konfliktsituācijās strādājot pie vienošanās panākšanas savu domstarpību atrisināšanā.

Mūsu speciālisti ir  dažādu jomu profesionāļi un eksperti, kuri būs blakus un palīdzēs Jums iegūt pārliecību un sasniegt vēlamos rezultātus ne tikai dažādu jautājumu atrisināšanā, bet arī sniegs atbalstu ikvienā Jums svarīgā situācijā.

 

 Šķīrējtiesa - Mediācija - Juridiskā palīdzība - Psihologa konsultācijas