Mediācija ir brīvprātīgs sadarbības process, kurā puses cenšas panākt savstarpēji pieņemamu vienošanos savu domstarpību atrisināšanai ar mediatora starpniecību

Salīdzini - Priekšrocību izvērtējums konflikta risināšanā.

 

Valsts apmaksātas programmas - Kas ir mediācija - Mediatori