Ātrums, kvalitāte, taisnīgums, vispusīgums, procesa konfidencialitāte.

Šķīrējtiesas priekšrocības un  tās procedūra strīdu izšķiršanā veicina ekonomisko attiecību stabilizēšanos un uzlabo biznesa vidi.
Salīdzini - Priekšrocību izvērtējums konflikta risināšanā.

 

Saistošā šķīrējtiesaNesaistošā šķīrējtiesa - Šķīrējtiesas reglaments