Nesaistošā šķīrējtiesa ir  saskaņā ar šķīrējtiesas reglamentu veikta strīdus risināšanas procedūra,  kuras nolēmums ir nesaistošs lietas dalībniekiem.
Nesaistošās šķīrētiesas veidi ir:
- šķīrējtiesneša lēmums
- mediācija
- izlīguma apspriede
- eksperta slēdziens - eksperti
- faktu izklāsts un apkopojums
Kāds ir šis process?
- Lēmumu pieņem tiesnesis(ši)
- Puses tiesnesi var izvēlēties
- Process konfidenciāls , nolēmums nesaistošs
- termiņi noteikti reglamentā  45-90 dienas
- Reglamenta ietvaros valda nepiespiesta, brīva gaisotne, kas pusēm nerada papildu emocionālo spriedzi
- Tiek pārrunāti visi pusēm svarīgie jautājumus, kas sekmē konflikta atrisināšanu
- Šķīrējtiesnesis izvērtē lietas būtību, dokumentus, pušu viedokļus un faktus
- Šķīrējtiesnesis pieņem lēmumu balstoties uz tiesību normām
- Kompromisa varianti
- Nevar nolēmumu izpildīt piespiedu kārtībā
- Sēdes notiek šķīrējtiesas telpās vai pēc dalībnieku vienošanās
- Sēdes notiek pusēm klātesot , ir iespējamās atsevišķās tikšanās ar katru no lietas dalībniekiem