4. aktivitātes "Zinošs jaunietis ir vērtība!" ietvaros plānots tikties un jau arī tiekamies ar jauniešiem Zoom platformā uz nelielām "saksriešanām", konsultācijām vai "pārodmu stūrīšiem" - kas nu kuram kurā brīdī ir nepieciešams.

Notiek aktīvs darbs pie iniciatīvu plānošanas un dažam jau tuvu pie īstenenošanas!

Nevaram sagaidīt, kad varēsim Pasaulei parādīt, cik daudz jaunieši ir paveikuši projektā "KOPĀ STIPRI!"

 

 

 

 

Kā esam jau informējuši, projekts “KOPĀ STIPRI!”
sastāv no 7 dažādām aktivitātēm
un daudziem, daudziem pasākumiem katrā no aktivitātēm.


 

Šobrīd, ar lepnumu, varam teikt, ka ir pabeigtas divas aktivitātes:

1. "Es un iniciatīva". Atvērti publiski pasākumi jauniešiem ar diskusijām par demokrātiju, sabiedrības iespējām un piedalīšanos. Šajā aktivitātē tikāmies ar ikvienu, kas vēlējās ar mums tikties – kopumā 14 dažādos pasākumos Kurzemē un Latgalē. Šajos pasākumos kopā sastapām 271 cilvēku un apguvām dažādas tēmas:

·      vai gribam un protam uzņemties iniciatīvas?

·      iedzīvotāju līdzdalība un pilsoniskā sabiedrība

·      kas ir demokrātija, demokrātiskās vērtības

·      demokrātijas formas un sabiedrības piedalīšanās

·      vai var iztikt bez politikas?

·      kas mums jāprot, lai līdzdarbotos politikā.

·      problēmas un sabiedrības iespējas

·      kas ir sabiedrības vadība?

Ar katru no tēmām variet iepazīties arī mūsu biedrības instagram kontā - https://www.instagram.com/mediacijas_telpa/

 

2. "Manas prasmes - mana kompetence"- izglītojoši semināri. Šajos 12 pasākumos satikām 190 ieinteresētus cilvēkus, kas vēlajās uzzināt un iemācīties jaunas prasmes, kas ikvienam var noderēt ikdienā un vēl jo vairāk – sperot soli pilsoniskas aktivitātes virzienā. Tēmas, ko pasākumu apmeklētāji apguva:

·      runa un retorika

·      prasme veidot dialogu

·      argumentācijas prasme

·      prasme reaģēt uz situāciju, stresa kontrole

·      prasme reaģēt uz situāciju, dusmu menedžments

·      prasme risināt konfliktus/neiekāpt konfliktos

 

Šīs divas aktivitātes ir likušas pamatu nākamajām aktivitātēm:

4.     "Zinošs jaunietis ir vērtība!"- padziļinātas apmācības pēctecības nodrošināšanai;

5.    "Es protu un dodu" - atklātas diskusijas, kuras sāk vadīt jaunieši;

6.    "Kopā spējam labāk!" - jauniešu organizēti iniciatīvu diskusiju/informācijas noslēguma pasākumi;

 

Un minēto 4. aktivitāti arī jau esam paspējuši izsākt! 😉

 

Aicinām sekot līdzi aktualitātēm arī biedrības FaceBook kontā un YouTube kanālā.

 

 ES UN INICIATĪVA - video apkopojums

 

MANAS PRASMES - MANA KOMPETENCE - video apkopojums

 

 

Aizvadīti noslēdzošie 1. aktivitātes “Es un iniciatīva!” pasākumi, klātienē tiekoties ar Liepājas DALP5 jauniešiem (08.09.2022.) un apkopojot paveikto, atceroties runāto, plānojot nākotni arī Zoom platformā (13.09.2022.).

8. septembrī klātienē tikāmies ar jauniešiem, ar ko jau esam vairākas reizes tikušies un kas jau ir nolēmuši doties ar mums tālāk projekta “KOPĀ STIPRI!” ceļā – tas TIK ļoti priecē!
Noslēdzošajā 1. aktivitātes nodarbībā runājam par un ap tēmu “iniciatīva”, lai nostiprinātu pamata zināšanas un varētu ķerties jau pie nākamās, ceturtās aktivitātes īstenošanas.
Jaunieši trenēja prātus, domāja iniciatīvas un kopā prātojām ko no tā visa arī varētu realizēt – bet līdz tam vēl jānonāk
😉

13.septembrī tikāmies Zoom arī ar jauniešiem, kas jau bija satikti vairākas reizes – diskutējām par to, kas ir un kas nav iniciatīva un cik daudz un dažādas tās var būt; apkopojām visu, ko esam mācījušies un pārbaudījām zināšanas jautrā un interaktīvā veidā; sarunājām, ka turpinām kopā darboties arī 4. aktivitātes ietvaros. 😊

4. aktivitāte - "Zinošs jaunietis ir vērtība!"- padziļinātas apmācības pēctecības nodrošināšanai, kurās ar pieredzējušu neformālās izglītības treneru/profesionāļu līdzdarbošanos, celsim un aktivizēsim talantīgu jauniešu/mazaizsargātu jauniešu - līderu zināšanu un prasmju pilnveidošanu, viņu iniciatīvu un līdera prasmju attīstību, brīvprātīgā darba veikšanas  un tā izpratnes veidošanu ne tikai pilsoniskās līdzdalības kontekstā. Jauniešiem tiks sniegtas zināšanas arī par: *) NVO, to dibināšanas formām, dokumentu noformēšanu; *) brīvprātīgo darbu; *) finansējuma piesaisti gan piedaloties dažādos projektu konkursos, gan tiekoties ar potenciālajiem sponsoriem – par lietām, kas viņiem pašiem tuvākā vai tālākā nākotnē var palīdzēt attīstīties, augt un kļūt par drošiem sabiedrības locekļiem – mūsu valsts aktīviem pilsoņiem.

 

 

 

1. aktivitate "Es un iniciatīva!" tuvojas izskaņai, lai dotu vietu nākamajām aktivitātēm:

  • "Zinošs jaunietis ir vērtība!"- padziļinātas apmācības pēctecības nodrošināšanai
  • "Es protu un dodu" - atklātas diskusijas, kuras sāk vadīt jaunieši
  • "Kopā spējam labāk!" - jauniešu organizēti iniciatīvu diskusiju/informācijas noslēguma pasākumi

Tomēr 1. aktivitātē tā pat vēl cītīgi strādājam, lai pamata teorētiskās zināšanas veidojās noturigākas, lai varam turpināt darbu jau praksē izmantojot iegūto!

05.09.2022. pēcpusdienā satikāmies, lai izietu cauri svarīgam jautājumam par to, vai īstenībā mēs gribam, lai ir noteikumi, vai meš gribam justies droši, vai ir svatīgi zināt kā strādā mūsu sabiedrība.

 

 

 

     2022. gada jūlija izskaņā tikāmies Kurzemē, šoreiz Tukumā, audžuģimeņu centrā “Terēze” ar TIK lieliskiem jauniešiem!

 

Pasākums bija veltīts veselām divām aktivitātēm – “Es un iniciatīva” un “Manas prasmes – mana kompetence!”

 

Kopā spēlējām spēles, mācījāmies un trenējāmies:

ü  veidot patstāvīgu viedokli,
pieņemot un uzklausot otra viedokli;   

ü  analītiski un kritiski izvērtējot iegūto
informāciju, veidot cieņpilnu
un argumentētu dialogu;

ü  spēt izvairīties no konfliktiem
vai pamatoti vadīt tos;

ü  konstruktīvi diskutēt
par viedokļu atšķirībām.

 

     Dienas pirmajā daļā runājam par un ap komunikāciju aktivitātes “Manas prasmes – mana kompetence!”. Arī paši jaunieši aktivitātes beigās atzina, ka komunikācijai ir tik daudz šķautnes, tik daudz ko ņemt vērā un, īstenība arī, TIaK daudz ko mums visiem mācīties, lai komunikācija veidots veiksmīga un mēs katrs varētu nonākt pie vēlamā rezultāta.

     Dienas otrajā daļā runājām par demokrātiju, pilsonisku aktivitāti un iniciatīvām – kas ir un kas nav iniciatīva, cik daudz Latvijas pilsoņi paši var vai nevar ietekmēt notikumus savā valstī, ko maina tas, ka mēs zinām kā strādā mūsu valsts…?

     Un ziniet, kas ir vislielākais gandarījums? Kad vēl pēc nodarbības beigām ir jaunieši, kuri uzkavējas un vēlās uzzināt vairāk, paši iesaistīties un arī īstenot savas iniciatīvas, par spīti tam, ka vēl pāris stundas atpakaļ nemaz savā ikdienā nebija lietojuši tādus vārdu kā “iniciatīva” un “pilsoniska aktivitāte”!

     Ar nepacietību gaidām nākamās iespējas tikties ar jauniešiem!

     Ja arī Tu vai kāds Tev zināms jaunietis ir ieinteresēts iemācīties ko jaunu savas nākotnes vārdā, īstenot kādu savu iniciatīvu vai vienkārši labi un saturīgi pavadīt savu laiku – dod mums ziņu!