17. maijā ar Daugavpils auditoriju un 24. maijā Liepājas puses jauniešiem aizvadījām pa trim piepildītām un izzinošām stundām tiešsaistes pasākumos.

      Kopumā tikāmies ar 41 jaunieti, lai runātu par kritisko domāšanu un argumentāciju, kas mūsdienās ir būtiskas prasmes ikvienam. Šīs minētās arī ir caurviju prasmes, ko, paralēli mācību saturam, mūsdienās jāapgūst ikvienam bērnam un jaunietim.

 

Caurviju prasmes ir kritiskā domāšana un problēmu risināšana, jaunrade un uzņēmējspēja, pašvadīta mācīšanās, sadarbība, pilsoniskā līdzdalība un digitālās prasmes.

 

Šīs prasmes savā starpā ir saistītas un tās papildina viena otru. Piemēram, kritiskā domāšana pavisam noteikti palīdz ikvienam ar problēmu risināšanu, savukārt problēmu un konfliktu risināšana veicina savstarpējo sadarbību. Tad, kad mēs protam konstruktīvi risināt konfliktus, tikt galā ar probēlmām un sadarboties, mēs varam veiksmīgi iesaistīties sabiedrības dzīvē un aktīvi līdzdarboties pilsoniskajās aktivitātēs!

 

Mēs strādājam ar jauniešiem un arī citiem interesentiem ne tikai tāpēc, ka ir nepieciešams mācīt šīs prasmes, bet arī tāpēc, ka esam pārliecināti un ticam, ka šādas prasmes uzlabo savstarpējās attiecības, mūsu sabiedrību un katra dzīvi kopumā.

 

      Aktivitātē “Manas prasmes ir mana kompetence” līdz 2022. gada beigām ir plānoti 12 pasākumi (un divi no tiem nupat kā aizvadīti), kuros jauniešiem mācīsim:

 •  argumentācijas prasmes
 •  runu un retoriku
 •  prasmi veidot dialogu
 •  prasmi reaģēt uz situāciju, dusmu menedžmentu
 •  prasmi reaģēt uz situāciju, stresa kontroli
 •  prasmi risināt konfliktus/neiekāpt konfliktos.

 

      17. un 24. maijā atcerējāmies, ko īsti nozīmē pilsoniskā līdzdalība un pārrunājām, ar kādiem paņēmieniem un darbībām to iespējams īstenot un mācījāmies par:

 •  kritisko domāšanu
 •  argumentāciju
 •  argumentu atspēkošanu
 •  publisko runu (un tās knifiem un trikiem).

 

Uzdevums jauniešiem argumentācijas un pretargumentācijas treniņam

 

     Jaunieši pasākumā strādāja grupu darbā, lai kopīgi radītu idejas savas pilsētas un valsts attīstībai un, kas ir svarīgi, viņi meklēja ne tikai pareizos argumentus savu ideju realizēšanai, bet arī pretargumentus, lai paraudzītos no cita skatu punkta un spēcīgāk nostiprinātu pamatus saviem argumentiem!

 

      Mēs esam pateicīgi ikvienam dalībniekam par izrādīto interesi un patiesi priecīgi redzēt jauniešus, kuri pie mums nāk no pasākuma uz pasākumu!

     

      Tiksimies pavisam drīz jau klātienē!

 

 

 

 

      Iepazīstamies: runa, retorika, argumentācija!

      Projekta ietvaros koncentrējamies uz prasmi, kas, kaut vienmēr bijusi nozīmīga, ir kļuvusi par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu pēdējo mēnešu laikā - efektīva komunikācija.

 • Kā efektīvi komunicēt ar citiem
 • Kā runāt un kā klausīties
 • Kā pārliecinoši argumentēt savu viedokli
 • Kas ir kritiskā domāšana un kam tā vajadzīga?

     Šie atslēgas vārdi ir būtiski mums visiem, lai mēs spētu sadarboties un veidot vidi ap mums aizvien labāku, vērtīgāku, piepildītāku - lai mēs veidotu savu valsti par vietu, kur mēs varam augt, attīstīties un viens otru atbalstīt!

 

 

     Šis būs pirmais no sešiem pasākumiem, kuros mācīsiemies mums ikdienā tik ļoti svarīgās un nepieciešamās prasmes, tāpēc aicinam Tevi - PIEVIENOJIES! :)

     Sešos (katrā pilsētā) pasākumos runāsim un praktiski darbosimies par tēmām:

 • runa un retorika
 • prasme veidot dialogu
 • argumentācijas prasme
 • prasme reaģēt uz situāciju, dusmu menedžments
 • prasme reaģēt uz situāciju, stresa kontrole
 • prasme risināt konfliktus/neiekāpt konfliktos.

 

PASĀKUMI:

DAUGAVPILĪ - 17. maijā plkst. 16:00-19:00 - NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS

LIEPĀJĀ - 24. maijā plkst. 16:00-19:00 - NEPIECIEŠAMA IEPRIEKŠĒJA PIETEIKŠANĀS

 

 

    Aktivitāte "Manas prasmes - mana kompetence" ir tiešs turpinājums un pastiprinājums 1. aktivitātei "Es un iniciatīva". Šīs aktivitātes realizācija turpina projekta mērķa sasniegšanu jau nākošajā kvalitātes pakāpē.

    Piesaistot jomu profesionāļus, jaunieši, kopā ar mazākaizsargātiem jauniešiem apgūs padziļinātas pamatprasmes, lai droši un pašpārliecināti spētu veidot un iekļauties pilsoniskajās aktivitātēs ne tikai savā reģionā, bet ikvienā vietā, kur vēlēsies to darīt. Iegūtās zināšanas nostiprinās saskarsmes un līdzdarbības iemaņas starp dažādu kultūru, tautību, valstisko piederību jauniešiem un ikvienu citu cilvēku.

    Strādājot ar dažādām iedzīvotāju grupām, esam praksē pārbaudījuši teoriju par to, ka tikai iemācoties pašvadību, mēs spējam izprast, pieņemt un vadīt citus.

    Aktivitātes ietvarā semināros, diskusijās, praktiskos uzdevumos, lomu spēlēs/improvizācijās tiks kopīgi apgūtas nepieciešamās tēmas.

    Pasākumu pamata mērķauditorija ir jaunieši, taču prom netiks dzīts neviens interesents,jo, lai būtu kopā un kopīgi īstenotu demokrātijas izpratnes popularizēšanu sabiedrībā, rādīsim piemēru integrācijā un sadarbībā.

 

 

 

 

      Pagājušajā, 2020. gadā, kad bija pagājuši 100 gadi kopš Satversmes sapulces sanākšanas un 30 gadi kopš neatkarības atjaunošanas, tika aizsākta pilsoniskā iniciatīva “Demokrātijas nedēļa”. Tā norisinājās no 1. maija līdz 9. maijam. Simboliskais nosaukums “Demokrātijas nedēļa” tai tika piešķirts tādēļ, ka šī nedēļa sākas ar 1. maiju – Satversmes sapulces sasaukšanas un Darba svētku dienu –, kurai seko 4. maijs, Neatkarības atjaunošanas diena, un noslēdzas ar 9. maiju: Eiropas dienu. (avots)

     Šogad, projekta “Kopā stipri!” ietvaros, arī mēs, biedrība “Mediācijas telpa” rīkojām divus pasākumus Demokrātijas nedēļas ietvaros – Daugavpilī un Liepājā, 5. un 6. maijā. Pasākumā vietējie pilsētu politiķi tikās ar aktīviem jauniešiem, kas uzdeva sev interesējošus jautājumus.

     Pasākumos runājām par to:

 • Ko tad īsti nozīmē būt par politiķi
 • Kādas spējas vai personības īpašības nepieciešamas darbojoties politikā
 • Kāpēc ir svarīgi būt pilsoniski aktīvam
 • Kas tieši notiek pilsētā – kādi lēmumi tiek pieņemti, kā noris cīņa ar COVID19 un kad tiks atvērti jauniešu centri?
 • Un daudz citiem jauniešus interesējošie jautājumiem

 

Šeit "asociāciju mākonis" jautājumam - ar kādu vārdu saistās politika?

 

     Abos pasākumos jautājām dalībniekiem - kādām spējām būtu jāpiemīt cilvēkam, lai viņš veiksmīgi darbotos paolitikā? Atbildes bija dažādas, taču tas nemaina lietas būtību - visas šīs spējas, lielākā vai mazākā mērā, ir būtiskas gan politikā, gan pilsoniskās aktivitātēs, gan mūsu ikdienā. Labā ziņa? Visas šīs spējas iespējams uztrenēt!

      Ja arī Tev ir viedoklis par spējām, kas nepieciešamas, lai darbotos politikā, vai ir kāds domu grauds - mēs labprāt Tevi uzklausīsim! -> NĒC TE!

 

     Pasākums notika Zoom platformā un tiešsaistē facebook diskusiju grupā "Es drīkstu teikt!", kur pasākuma ierakstus arī iespējams noskatīties (spiežot uz video attēliem)!

   

 

     Ar nepacietību gaidam nākamo gadu, jo "Demokrātijas nedēļas" pasākumi mums ir plānoti arī 2022. un 2023. gadā!

     Bet tikmēr - tik ļoti daudz vēl citu pasākumu:

 • 1. aktivitātes "Es un iniciatīva" ietvarā - vēl vismaz 4 pasākumi šogad!
 • 2. aktivitātes "Manas prasmes - mana kompetence" ietvarā - plānoti vēl 6 pasākumi šogad!
 • Kā arī attālinātās diskusiju platformas "Es drīkstu teikt!" kopienā plānojam interesantas online diskusijas!

 

 

 

       Esam veiksmīgi aizvadījuši pirmos divus aktivitātes "Es un iniciatīva" pasākumus!

       Šie bija mūsu “iepazīšanās” pasākumi ar jums un mums iepazīties palīdzēja jauniegūtie draugi ar fantastiskām improvizācijas tehnikām! Kopumā iepazināmies ar 41 interesentu un, no tiem, aktīvi darbojāmies ar 34 zinātkāriem, aizrautīgiem un lieliskiem jauniešiem!

 

"Es uzzināju, kas ir iniciatīva
un ieguvu jaunas zināšanas!"

 

"Pasākumā pakustināju savu galvu
un man gāja jautri!"

 

"Es iemācījos improvizēt un izrādīt iniciatīvu
un ieguvu jaunas zināšanas turpmākajai dzīvei!"

 

"Iemācījos dažādus improvizācijas uzdevumus
un ieguvu daudz pozitīvu emociju!"

 

       Par šķietami sarežģītām tēmām var runāt vienkāršā valodā un mums prieks, ka mums tas izdevās, jo saņēmām apstiprinošos "JĀ, ES TO IEMĀCĪJOS!"

 

 

       Iniciatīva sākas ar 1 cilvēku. Iniciatīva var būt maza, lokāla, varbūt kādam citam nemanāma. Iniciatīva var būt arī lieli pasākumi politikā, kad tiek iniciēti likuma projekti vai grozījumi. Bet tas nemaina faktu, ka iniciatīva ir darbības uzsākšana, kad esmu ieraudzījis problēmu, ko nepieciešams labot vai lietu, ko risināt.

       Šajos pasākumos runājām par to, kā nelielas iniciatīvas var pārtapt arī pilsoniskās aktivitātēs - piedaloties brīvprātīgajā darbā, piedaloties skolēnu domes vai pašvaldības darbā vai dodoties uz vēlēšanām.

       Ja mēs apzinamies, ka mēs katrs spējam mainīt un uzlabot mūsu nākotni, tad viss iegūst jēgu un nekas nešķiet neiespējams!

       Tomēr, lai mēs veiskmīgi spētu darboties - uzņemties iniciatīvas un būt pilsoniski aktīvi - mums ir jāmāk sadarboties.

Pilsoniskā sabiedrība – tāda sabiedrība,
kurā indivīdam nav šķēršļu sadarboties
ar citiem indivīdiem un publisko varu savu
un sabiedrības jautājumu un problēmu risināšanā

 

       Lai mums nebūtu šķēršļu sadarboties - mums ir jāapzinās, kas ir tie sķēršļi un kā mēs tos varam pārvarēt.

 

 

       Jau maijā sāksim mācīties, kas ir tas kā var veidot dialogu, kas ir kritiskā domāšana (vai es varu vienkārši visu pieņemt par patiesību?) kā man veidot runu, mācīsimies arī strīdēties, sarunāties, klausīties un stāstīt par sevi.

       Visas šīs prasmes ir būtiskas, lai mēs varētu veidot veiksmīgu sadarbību, lai mēs varētu izteikties un ieklausīties, lai mēs varētu konstruktīvi runāt par savām idejām un veiksmīgi tās attīstīt!

 

Iniciatīva sākas ar 1 cilvēku, bet šim cilvēkam ir jāmāk šo ideju nodot tālāk, lai viņam apkārt veidotos domubiedru pulks.

Tiekamies jau 17. un 24. maijā!

 

       Un te vēl jauniešu atziņas no pasākuma:

 

 

 

 

Laura ir pilsoniski aktīva!

Kāpēc? Jo savu brīvo laiku viņa velta ne tikai savam labumam, bet visai mūsu sabiedrībai!

Laura ir brīvprātīgā biedrībā "Bona Fide Latvia", kā arī viņa ir darījusi arī citus brīvprātīgos darbus.

Viņa arī ir aktīvs biedrības "Mediācijas telpa" biedrs, kur Laura palīdz ikvienam, kas to vēlās, iemācīties strīdēties, risināt konfliktus un vienkārši uzlabot savstrapējās attiecības!

Mēs esam pārliecināti, ka vislabāk iemācīt vērtīgas lietas var caur piemēra rādīšanu! Tāpēc arī esam sagatavojuši viegli uztveramu video.

 

 

Ja arī Tevi interesē brīvprātīgais darbs, bet nezini tieši kāds - mēs varam ieteikt apmeklēt Nodarbinātības valsts aģentūras brīvprātīgā darba informācijas sistēmu BRĪVPRĀTĪGIE.LV vai arī ielūkoties ŠEIT pēc papildus idejām.

 

Aicinam sekot līdzi mūsu aktivitātēm arī FACEBOOK, INSTAGRAM un YOUTUBE