Arī šogad piedalījāmies Sarunu festivālā LAMPA, šoreiz kopā ar Biedrību "Bona Fide Latvia", Valsts probācijas dienestu, Ieslodzijuma vietu parvaldi, un VSS Artemida - tēma "Kam no cietumnieka bail?"

Runājām pat tipisko cietumnieku un tā rakstutojumu, kas ir brīvprātīgais darbs un līdzgaitniecība kā arī ,kāpēc tajā visā iesaistāmies!

Zemāk daži foto un ŠEIT video ieraksts, ja nebija iespēja klātienē noklausīties sarunu.

Prieks par paveikto un uz izdošanos mums visiem!

 

2018.gada 20.jūlijā bijām kopā brīvprātīgo lidzgaitnieku saliedēšanas pasākumu pie Vecumnieku ezera, ko organizēja  brīnišķigi cilvēki gan no Biedrības "Bona Fide Latvija"  (un  tulkojumā "Bona Fide" no latīņu valodas nozīmē - GODPRĀTĪGI ), gan atvērti un dodoši cilvēki no Valsts Probācijas dienesta.

Ar katru šādu tikšanos vēl vairāk nostiprinam pārliecību par ik viena cilvēka nozīmību un mūsu kā cilvēku spēku.

Un par šo visu konkrēti ir noteikts Biedrības "Bona Fide Latvija" mērķos: 
"stiprināt bijušo notiesāto, tostarp bijušo ieslodzīto spējas iekļauties sabiedrībā, veicinot viņu profesionālās un/ vai vispārējās prasmes un iemaņas, organizējot pasākumus, kas vērsti uz bijušo notiesāto sociālā kapitāla attīstīšanu, veicinot valsts piedāvāto pakalpojumu pieejamību bijušajiem notiesātajiem."

Gaidam brīvprātīgos, lai būtu kopā godprātīgā darbā no sirds un atpūstos Latvijas zaļajās ārēs priecājoties par dzīvi un būšanu par cilvēku. Paldies, visiem, par piedalīšanos pasākumā. Paldies par Jūsu brīvprātīgi ieguldīto darbu arī no mums :)

Vairāk foto variet aplūkot arī ŠEIT

 


 

20. un 21. maijā Jelgavā norisinājās jau 3. zināšanu festivāls HELSUS 2017!

Patīkamā atmosfērā jaunas zināšanas, pieredzi un sajūtas sniedza vairāk kā 240 Latvijas un ārvalstu speciālisti, starp šiem speciālistiem bijām arī mēs - Tālākizglītības centrs Dialoga māksla.

Šeit pavisam neliels ieskats sajūtās un notikumos mūsu stendā, bet HELSUS mājaslapā var aplūkot vairāk bildes, video un lasīt aprakstus par pasākumu!

20.05.  Velta golubina stāstīja par Latvisko dzīves ziņu un koku dziedniecisko spēku, tikāmies ar interesentiem konsultācijās, stāstījām par savstarpējo komunikāciju, tās tipiem un iespējām.

21.05.  Runājām par dialogu kā iespēju atrast sevi un citus, par veidiem kā risināt konfliktus un to cik svarīga ir sapratne komunikācijā.

 

 


 

Nebūt ne katru dienu un pat ne mēnesi svinam IZLAIDUMU. Un šis noteikti nav pirmais un nebūs arī pēdējais. Kādu? Topošo mediatoru! Ir padarīts atbildīgs darbs, apgūtas prasmes un teorētiskā bāze 120 akadēmisko stundu apjomā, lai darītu apkārtējo cilvēku dzīvi, domas, notikumus nevardarbīgākus, sirsnīgākus, vienam otru pieņemošākus.

Paldies apmācību dalībniekiem par uzcītību, drosmi, zinātkāri, sirds gaismu un siltumu!

Uz tikšanos atkal un atkal, un nav būtiski, kāds tam iemeslis!


 

2016.gada nogalē Apvienības I.K.P. biedri izveidoja lekciju ciklu 
“Mediācija - alternatīva domstarpību risināšanā ar  vidutāja starpniecību.”

Ar klausītājiem un aktīviem līdzdalībniekiem tikāmies vairākās Latvijas vietās.

Sirsnīgu paldies vēlamies pateikt gan visiem klausītājiem, gan iestāžu un uzņēmumu vadītājiem,
kuri laipni atvēlēja telpas kopā būšanai! Paldies!

 

Nodarbinātības Valsts Aģentūra - Rēzeknes filiāle (01.11.2016.)

Šīs  ievadlekcijas dalībnieki bija NVA darbinieki, kuri ikdienā apkalpo LR iedzīvotājus, veic pārrunas, piedāvā apmācības un,
protams, palīdz risināt dažāda līmeņa konfliktus.

Ar piemēriem tika izprasta konfliktu būtība un metodes, kā mediators palīdz konfliktā esošajām pusēm.

 

Jelgavas pašvaldības sociālo lietu pārvalde (10.11.2016.)

Jelgavā tikāmies ar pašvaldības sociālo lietu pārvaldes un medicīnas aprūpes centra darbiniekiem.

Klausītāji aktīvi iesaistījās diskusijā, minot piemērus no ikdienas konfliksituācijām, uzdodot jautājumus
par šo situāciju iespējamo atrisināšanu. Tika izspēlēta neliela “lomu spēle” , kas ļāva dziļāk izprast mediatora lomu, nepieciešamo kompetences apjomu, īpašības.

 

Sevis pilnveidošanas centrs “Rītausma” , Valmiera (23.11.2016.)

Savukārt šīs ievadlekcijas klausītāji pārstāvēja dažādas nozares – uzņēmuma vadītājs, tekstilmāksliniece, veterinārārste, individuālais komersants. Atraktīva un atvērta darba komanda.

Darba metode šajā grupā tika pieskaņota klausītāju temperamentiem un darbs notika vienlaicīgi spēlējot “lomu spēli”
un apgūstot mediācijas principus, metodes, tiesiko regulējumu.

 

 Latvijas Lauksaimniecības Universitātes “Mūžizglītības centrs” (01.12.2016.)

Uz šo tikšanos ieradās LLU studenti kopumā pārstāvot 7 fakultātes.

Atsaucība, interese, degsme ar kādu jaunieši strādāja , ļāva plašā diapazonā iepazīstināt gan ar mediācijas teorētisko,
gan praktisko pusi. Tika izspēlētas vairākas “lomu spēles”, kuru laikā dalībnieki aktīvi strādāja un,
uzdodot jautājumus, iepazina mediatora darba metodes, īpašības, saprata klausīšanās nozīmību šajā procesā.