“Brīvprātīga pušu salīgšana, nevis kādas trešās puses diktāts, ir labākais strīdu risināšanas veids”/Konfūcijs
Mediācija balstās uz sekojošiem principiem:
- brīvprātība
- vienlīdzība un sadarbības
- konfidencialitāte
- neitralitāte un objektivitāte.
Kāds ir šis process?
- Lēmumu pieņem paši lietas dalībnieki
- Puses izvēlas mediatoru
- process konfidenciāls
- process var ilgt dažas stundas
- Nepiespiesta, brīva gaisotne, kas pusēm nerada papildu emocionālo spriedzi
-Tiek pārrunāti visi pusēm svarīgie jautājumus, kas sekmē konflikta atrisināšanu
- Notiek sadarbība pusēm izdevīgākās alternatīvas atrašanā
- Var brīvi izvēlēties risinājumus, lai puses ar sasniegto vienošanos būtu apmierinātas
- Abi medianti ir uzvarētāji, jo sasniegts variants, kas pilnībā apmierina visus lietas dalībniekus
- Lēmums tiek izpildīts labprātīgi, bet var vienoties par lēmuma izpildi piespiedu kārtībā
- Sesijas notiek mediatora telpās vai pēc dalībnieku vienošanās
- Mediācijas sesijas notiek piedaloties abām pusēm vai arī tiek izmantotas atsevišķās sesijas
- mediācija ir iespējama attālinātā saskarsmē