Biedrība "Mediācijas telpa"  ir izveidota 2015.gada 7.septembrī ar mērķi veicināt alternatīvās domstarpību risināšanas veidu ieviešanu un pielietošanu Latvijā, veicināt biedru profesionalitātes celšanu, sabiedrības izglītošanu, sniegt profesionālu psihosociālu palīdzību, paaugstināt integritāti sabiedrībā cilvēkiem ar dažādām sociālām problēmām, aizstāvēt viņu intereses un tiesības

     Biedrības “Mediācijas telpa” vīzija ir sabiedrība, kas brīvprātīgi un atbildīgi iesaistās pilsoniskajās aktivitātēs, izprotot un apzinoties Latvijas un tās iedzīvotāju kā valstiskas sistēmas vērtību un unikalitāti; spēja vienlīdzīgi pārstāvēt visu pušu intereses un domstarpību risināšanas process ir humāns, taisnīgs un balstīts uz sadarbību un labdarības iniciatīvām.

     Biedrības aktivitātes un darbības virzieni ir saistīti ar sabiedrības, īpaši skolēnu un studējošo jauniešu intereses un līdzdarbošanās veicināšanu, kuras pamatā ir praktisko zināšanu uzlabošana, savstarpējās uzticēšanās un sadarbības veicināšanā ar sociāli atstumtajām sabiedrības grupām, t.sk. veicinot pilsoniskās sabiedrības ilgtspējīgu attīstību, resocializācijas un vienlīdzīgas attieksmes procesus, kā arī uzlabojot sabiedrības dzīves kvalitāti.

     Biedrība ir neatkarīga no publiskās pārvaldes institūcijām, politiskām partijām vai komerciālām organizācijām un nav peļņu gūstoša organizācija. Biedrībā brīvprātīgi darbojas biedri ar zināšanām un pieredzi mediācijā, izglītošanā, krīzes intervencē, brīvprātīgā izlīguma starpniecībā, kā arī līdzgaitniecībā jauniešiem ieslodzījuma vietā, brīvprātīgā atbalsta un atbildīgumu apļos. Biedri strādā, balstoties uz Zviedrijas Mieru saglabājošās pieejas uzvedības problēmu risināšanas metožu un Vācijas un ASV nevardarbīgas konfliktu risināšanas un komunikācijas metožu pamata.

 

 

Biedrības valde:

     Lolita Terēze Nicmane

     Jānis Strods

 

Biedrības aktīvie biedri:

     Līga Strode

     Laura Matule

     Linda Vingre

     Maiga Brence

     Jānis Nicmanis

 

Vēlies kļūt par biedru?

Biedra pieteikuma ANKETA     

 

Citi svarīgi dokumenti:

 
 
 


Aicinām kopā ar mums mācīties būt proaktīviem dzīvē, 

radoši izpausties, izzināt sevi un apkārtni.

 

        Lai sekmīgi īstenotu uzstādītos mērķus un veidotu apzinātu skatījumu uz attiecībām ar sevi un dzīvi, esam atvēruši Tālākizglītības centru Dialoga māksla.

        Tālākizglītības centrā "Dialoga māksla" kopīgās diskusijām , semināros, lekcijās, darba grupās, radošajās darbnīcās mācāmies kā produktīvi veidot dialogu, kā būt proaktīvam dzīvē, radoši izpausties un veidot apzinātu skatījumu uz sevi, uz attiecībām un dzīvi.

 

        Esam sagatavojuši apmācības programmas:

  • mediācija - topošajiem un esošajiem mediatoriem;
  • cilvēkiem, kas vēlās apgūt un izprast dialogu kā saskarsmes atslēgu ar sevi un apkārtējo pasauli;
  • cilvēkiem, kas vēlās dziļāk izprast sevi, savu lomu ģimenē un pasaulē.

 

        Mēs vēlamies radīt iespējas iegūt zināšanas, prasmes un iemaņas, kuras sekmē pilnvērtīgas personības veidošanos un harmonisku attiecību attīstību.

 

         Mediācija ir konfliktu risināšanas process, kas ir kā alternatīva un arī papildinājums tiesas procesam. 

         Mediācijas mērķis- panākt, lai konfliktējošās puses sasniedz rezultātu, kas apmierina katras puses vajadzības.

         Mediācijā nav zaudētāju. Ar mediācijas palīdzību konflikts var tikt atrisināts ātrākā laikā vai arī no tā var izvairīties pavisam.

 


 

Pakalpojumi - Notikumi - Mācību spēki