Piedāvājam apgūt mediācijas kursa ievada daļu personīgajai izaugsmei!

Pēc nodarbību pabeigšanas, būs iespēja saņemt tālākizglītības sertifikātu kā arī izdarīt izvēli – turpināt pilno 135h kursu un saņemt apliecinājumu par mediatora profesionālo iemaņu apgūšanu mediācijas likumā noteiktajā apjomā.

 

8 online nodarbības (kopā 32 akadēmiskās stundas) no apakšprogrammas 1.1. “Mediatoru apmācība” (135 akadēmiskas stundas).

KOMUNIKĀCIJA, EMOCIJAS, SASKARSME

     Šīs tēmas būtiski mācīties mums visiem, jo īpaši tagad, kad sajūta, ka pasaule griežas nedaudz citā virzienā.

 

8 nodarbību šķērsgriezums:

  •     Saskarsmes prasmes
  •     Darbs ar emocijām, agresiju un manipulācijām
  •     Emociju palīgmateriāli
  •     Dialogs. Sarunu vadīšanas principi
  •     Konflikta teorija. Stratēģijas un eskalācija
  •     Praktiski vingrinājumi. Dažādo vajadzību ieraudzīšana
  •     Stresa pārvarēšanas metodes
  •     Mediatora personības pilnveide un tālākizglītība. Mediācija Latvijā.

 

     Nodarbības plānotas gan lekciju, gan praktisko nodarbību un grupu darba veidā, lai zināšanas un informācija"nosēžas" labi un pēc kursa pabeigšanas to varētu pilnvērtīgi izmantot praksē, ikdienas dzīvē un saskarsmē!

 

Vai Jūs zinājāt, ka ir veikti pētījumi, cik ļoti tas, ka skolotājs apmeklē supervīzijas un ikdienas darbā skolā pielieto mediācijas paņēmienus, var ietekmēt skolēnu trauksmes līmeni, mentālo vesleību un motivāciju? Tā pat arī vecākiem apmeklētjot KBT terapiju vai apgūstot, uzlabojot komunikācijas prasmes, uzlabojas viņu savstarpējā komunikācija, ģimenes dzīve kopumā un atkal - bērni ir ieguvēji, jo tiem ir salīdzinoši mazāks trauksmes līmenis labāks pašvērtējums un augstākas komunikācijas un sadarbības spējas ar citiem.

 

 

     Pēc nodarbību pabeigšanas, būs iespēja saņemt tālākizglītības sertifikātu kā arī izdarīt izvēli – turpināt pilno 135h kursu un saņemt apliecinājumu par mediatora profesionālo iemaņu apgūšanu mediācijas likumā noteiktajā apjomā.

 

     Nodarbības plānotas: 

 2024.gada 15.,17.,22.,24.,29.31. janvārī un 5., 7. februārī
pirmdienu un trešdienu vakaros no 18:00 - 21:00.

 

Kursa cena 72 EUR (vienas nodarbības maksa 9 EUR)

Pieteikšanās ANKETA 32h kursam.

     Pēc apmācību kursa pirmās daļas apmeklējuma ir iespēja turpināt mācības, lai saņemtu apliecību par  135 stundu Mediācijas kursa apgūšanu.

     Pilnā (135h) mediācijas kura plānotie datumi (32h datumi un turpinājums pēc 7. februāra) - KLĀTIENĒ -

16., 17. februārī
8., 9. martā
5., 6. aprīlī
26., 27. aprīlī

- klātienes nodarbības notiks Rīgā, piektdienās un sestdienās no plkst. 10:00-18:00

Pieteikšanās ANKETA 135h kursam.


Vairāk par pilno Mediatoru apmācību kursu apakšprogrammā 1.1 skatiet šeit.


 

ATSAUKSMES NO IEPRIEKŠĒJĀM MĀCĪBĀM